TürkmeneliTV, El İyaziyye Kasabası’ndaki Yıkımı Böyle Görüntüledi

Share

Terör örgütü DEAŞ’ten kurtarılan Türkmeneli’nin diğer bölgeleri gibi, Musul’a bağlı Türkmen El İyaziyye kasabasına, ahalisinin tamamen dönmesinin sağlanması ve yeniden imari için hükümetten herhangi destek sağlanmıyor.

El İyaziyye Kasabası terörden arındırıldıktan sonra az sayıda ahalisi geri dönebildi. Devlet kurumları Kasabaya dönen ahaliye hizmet vermek için çaba gösteriyor. Fakat merkezi veya yerel hükümet ise kasabanın yeniden imari için herhangi bir mali destek vermiyor.

El İyaziiye kasabası, Türkmen Telafer şehrinin 11 KM kuzeyinde yer almaktadır, Türkmenelinin kuzeybatı kapısı olarak da biliniyor. El İyaziiye kasabasının dör bir yanını tepeler çeviriyor ve 53 bin kişilik bir nüfuse sahiptir. Elİyaziyye kasabası, Tarih boyunca birçok isimaldı ( Degirmancuk, Maçabulağı, Avkanı ve Evgenni olarak biliniyordu. Müslümanlar tarafından İslami fetihler döneminde o bölgeden geçen sahabe ( Ayyaz bin Gunem’e ) nisbeten adlandırıldı ve en sonda El İyaziyye olarakta bilidi.

Türkmeneli televizyonu El İyaziyye Kasabasına hayatın normale döndüğünü ve devlet dairelerinin vatandaşlara hizmet verdiğini görüntüledi. Fakat yerel ve merkezi hükümet Kasabanın yeniden imari için umursamamazlık yapıp para tahsıs etmediği biliniyor.

Terör örgütü DEAŞ’in kasabadaki işgali ve düzenlenen askeri operasyonlarda kasabada meydana gelen yıkımı Türkmeneli televizyonu görüntüledi.

Türkmeneli televizyonu mikrofonuna konuşan El İyaziyye ahalisi, Türkmeneli televizyonunun Kasabaya gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı şükranlarını bildirdiler.

Öte yandan kıdemli Ziraat mühendisleri başkanı Satı Abbas ise, kasabanın güvenli olduğunu ve göçmenlerin geri döndklerini bildirerek devlet dairelerinde olan malzeme eksizliğine rağmen elinden gelen hizmeti halka sunmaya çalışıyor dedi.

turkmenelihaber.net